"Збережемо ендокринне здоров'я нації"
Гаряча лінія
(044) 254-54-62
Час роботи
Пн - Пт: 08:00 - 17:00

Мета – вивчення патогенезу, вдосконалення діагностики та оптимізація підходів до профілактики і лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Сфера наукових інтересів: профілактика, епідеміологія, діагностика та лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Науково-дослідна робота (за 2011-2024):

  1. Розробка, вдосконалення та впровадження методів диференційної діагностики форм ожиріння та асоційованих із ним метаболічних порушень, оптимізація терапевтичного та хірургічного лікування (2011-2013, № ДР 0111U004095). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
  2. Оптимізація профілактики, діагностики і лікування цукрового діабету на тлі коморбідної патології із врахуванням впливу дефіциту йоду та вітаміну D (2020-2022, № ДР 0120U000218). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України.
  3. Менеджмент цукрового діабету за умов хронічного стресу (2023-2025, № ДР 0123U100395). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України.

Наукова продукція (2018-2023)

Публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS – 24 (Паньків В.І. – 15, Ткач С.М. – 9)

Публікації у фахових виданнях категорії Б – 187 (Паньків В.І. – 84, Ткач С.М. – 73, Сінгх К. – 11, Крушинська З.Г. – 19)

Патенти України на винахід – 1 (Паньків В.І. – 1)

Патенти України на корисну модель – 4: (Паньків В.І. – 3, Крушинська З.Г. – 1)

Нововведення – 3 (Паньків В.І. – 3)

Унікальні наукові розробки:

Вперше у вітчизняній практиці встановлені взаємозв’язки між недостатністю і дефіцитом вітаміну D в організмі, йодним забезпеченням і особливостями перебігу цукрового діабету 1-го і 2-го типів на тлі коморбідної патології. Оптимізовано підходи до вибору індивідуальної терапії таких пацієнтів.

Встановлено високу частоту недостатності та дефіциту вітаміну D у пацієнтів з коморбідною патологією. Після проведення лінійного регресійного аналізу місце проживання в забрудненій радіацією місцевості, наявність цукрового діабету 2-го типу були визначені як статистично значущі предиктори розвитку дефіциту вітаміну D.

Вперше встановлено особливості перебігу цукрового діабету 1-го і 2-го типів в умовах військового конфлікту на сході України та оптимізовано підходи до профілактики та діагностики ускладнень цукрового діабету в таких умовах.

Встановлено гендерні, соціальні та медичні особливості взаємозв’язку мікросудинних (ретинопатія, нефропатія) та макросудинних (інфаркт міокарду, інсульт, синдром діабетичної стопи) ускладнень у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Співробітництво із закордонними науковими установами:

у рамках Угоди про наукове співробітництво з Республіканським спеціалізованим науково-практичним центром ендокринології МОЗ Республіки Узбекистан (від 06.02.2017 року)

 Участь у міжнародних грантових дослідженнях:

Вивчення впливу кишечної мікробіоти на перебіг метаболічних захворювань, Україна, 2021

Участь наукових співробітників у робочих групах МОЗ України:

Паньків В.І. – участь у розробці національних галузевих стандартів та клінічних протоколів на темами: «Цукровий діабет 1-го типу у дорослих», «Нецукровий діабет», «Цукровий діабет 2-го типу», «Захворювання щитоподібної залози»;

Ткач С.М. – участь у розробці національних галузевих стандартів та клінічних протоколів на темами «Виразкова хвороба», «Неспецифичні запальні захворювання кишечника»;

Крушинська З.Г. – участь у розробці Концепції та Державної цільової програми «Цукровий діабет», Концепції розвитку ендокринологічної служби в Україні, низки документів Кабінету Міністрів України та МОЗ України із запровадження адресної допомоги хворим на цукровий діабет, удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України, ведення реєстру хворих на цукровий діабет, забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Членство наукових співробітників у редколегіях наукових журналів, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS:

Паньків В.І. – член редакційних колегій наукових журналів «Проблеми ендокринної патології» (Scopus Q4) та «Міжнародний ендокринологічний журнал» (головний редактор, Scopus Q4);

Ткач С.М. – член редакційної колегії наукового журналу «Сучасна гастроентерологія» (категорія Б).

Членство наукових співробітників у редколегіях українських наукових журналів категорії Б:

Паньків В.І. – заступник головного редактора наукового журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», член редакційних колегій наукових журналів «Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром» та «Буковинський медичний вісник».

Членство наукових співробітників у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертаційних робіт:

Паньків В.І.член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.003.08 в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця МОЗ України.

 Членство наукових співробітників у міжнародних та вітчизняних наукових товариствах, асоціаціях тощо:

Паньків В.І. – член Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD, Німеччина, з 1994 року); голова Української тиреоїдної асоціації (з 2022 року)

Ткач С.М. – член правління Української гастроентерологічної асоціації, член Американської гастроентерологічної асоціації та Європейського панкреатологічного клубу

Клінічна робота за 2023 рік (консультативний прийом):

Паньків В.І, – 135 амбулаторних пацієнтів, Ткач С.М. – 195 амбулаторних пацієнтів, Сінгх К. – 1237 амбулаторних та 50 стаціонарних пацієнтів, Крушинська З.Г. – 1053 амбулаторних пацієнтів.

Унікальні методики:

  1. Фітотерапія початкових стадій цукрового діабету 2-го типу
  2. Персоніфікований підхід до лікування автоімунних захворювань щитоподібної залози
  3. Трансплантація фекальної мікробіоти
ПАНЬКІВ Володимир Іванович

ПАНЬКІВ Володимир Іванович

завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

kamagra