"Збережемо ендокринне здоров'я нації"
Гаряча лінія
(044) 254-54-62
Час роботи
Пн - Пт: 08:00 - 17:00

Мета – діагностика і лікування дітей з ендокринними хворобами на сучасному світовому рівні

Сфера наукових інтересів:

 • Пухлини щитоподібної залози, надниркових залоз
 • Патологія статевого розвитку, порушення диференціювання статі
 • Патологія прищитоподібдних залоз, порушень кальцієво-фосфорного обміну, патології вітаміну D
 • Патологія зросту різного походження
 • Генетичні захворювання, що супроводжуються ендокринними порушеннями
 • Рідкісні форми цукрового діабету у дітей і молодих (2-го типу, неонатального, діабету дорослого типу в дітей (MODY)
 • Гіпоглікемічний синдром (гіперінсулінізм)
 • Ендокринні порушення у дітей з різною соматичною патологією.

Відділ був і залишається першим в Україні, де почала впроваджуватися специфічна генетична діагностика ендокринних захворювань у дітей, що в ряді випадків змінювало діагноз і тактику лікування. Завдяки співпраці з провідними генетичними клініками світу відділ дитячої ендокринології проводить генетичне обстеження дітей:

 • Із вродженим гіперінсулінізмом
 • Із неонатальним цукровим діабетом і MODY
 • Ендокринними пухлинами
 • З порушеннями статевого диференціювання (DSD)
 • Рідкісними ендокринними захворюваннями, в т.ч. МEN синдромом, порушенням фосфорно-кальцієвого обміну тощо.

Науково-дослідна робота (за 2017-2023):

 1. Розлади статевого диференціювання у дітей. Оптимізація діагностики і медичного супроводу на різних рівнях медичної допомоги (2017 – 2019, № ДР 0117U003036). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
 2. Генетична діагностика різних форм цукрового діабету в дітей з обґрунтуванням патогенетичного лікування (2020 – 2022, № ДР 0120U000217). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
 3. Дослідження природи пухлин щитоподібної залози у дітей з обґрунтуванням об’єму їх хірургічного лікування (2023-2025, № ДР 0123U100396). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України

Наукова продукція (за 2018-2022рр.)

Публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS – 15

Публікації у фахових виданнях категорії Б – 21

Нововведення – 5

Унікальні наукові розробки:

 1. Створений реєстр дітей з вродженим гіперінсулінізмом, що включає 31 пацієнта, яким було проведено безкоштовне генетичне обстеження в молекулярно-генетичній лабораторії м. Ексетер (Великобританія), та оперативне лікування в Міжнародному центрі гіперінсулінізму в м.Оденсе (Данія), в результаті якого 10 дітей досягли повного одужання.
 2. Створено реєстр дітей з неонатальним ЦД, що включає 66 пацієнтів (з генетично підтвердженою природою захворювання у 37), та MODY (що включає 135 пацієнтів, з них діагноз підтверджено у 60). В результаті пацієнтам з підтвердженими мутаціями в певних генах відмінена інсулінотерапія та призначено лікування сульфанілсечовиною.
 3. В рамках співробітництва з інститутом Пастера створено реєстр пацієнтів з гонадальним дисгенезом (105 осіб), яким проведено безкоштовне генетичне обстеження (80 осіб) та призначено патогенетичне лікування.

 Співробітництво із закордонними науковими установами:

 • Інститут Луї Пастера, Франція, генетичні дослідження
 • З медичною школою Ексетер 02.2019 було підписано договір про наукову співпрацю і розпочато обстеження дітей згідно дослідження EXE-T1DM
 • Генетична лабораторія INVITAE, США

Участь у міжнародних грантових дослідженнях:

Глоба Є.В. отримала грант від Британської академії (2023-2024р, м. Ексетер, Великобританія).

Участь наукових співробітників у робочих групах МОЗ України зі створення національних галузевих стандартів, клінічних протоколів:

Наказ МОЗ України від 18 серпня 2020 року N 1908 «Про утворення та затвердження персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги» із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2020 року N 2458, від 16 лютого 2021 року N 265, від 13 серпня 2021 року № 1731

 • «Патологія щитоподібної залози: профілактика, діагностика та лікування у дорослих і дітей»
 • «Ожиріння у дітей»
 • «Цукровий діабет І тип», «Цукровий діабет ІІ тип», «Нецукровий діабет»

Розроблено і вже затверджено наказами МОЗ:

 1. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги цукровий діабет 1 типу у дорослих (затверджено наказом МОЗ від 26 січня 2023 року № 151)
 2. Стандарти медичної допомоги «Цукровий діабет у дітей») (затверджено наказом МОЗ від 28 лютого 2023 року № 413)
 3. Стандарти медичної допомоги «Ожиріння у дітей» (затверджено наказом МОЗ від 24 вересня 2022 року №1732)
 4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Нецукровий діабет» (затверджено наказом МОЗ від 14 серпня 2021 року № 1946)

Членство наукових співробітників у редколегіях українських наукових журналів категорії Б:

Зелінська Н.Б. – член редколегії «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery»

Головний редактор «Український журнал дитячої ендокринології»

Глоба Є.В. – член редколегії журналів «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery» , «Український журнал дитячої ендокринології»

 Членство наукових співробітників у міжнародних та вітчизняних наукових товариствах, асоціаціях тощо:

Зелінська Н.Б. – голова ВГО «Асоціація дитячих ендокринологів України»,

член правління ВГО «Українська асоціація ендокринних хірургів»

член European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), European Endocrine Society, Endocrine Society

Глоба Є.В. – віце-президент ВГО «Асоціація дитячих ендокринологів України»

Зелінська Н.Б. – експерт МОЗ України зі спеціальності “Ендокринологія, дитяча ендокринологія”

Клінічна робота (за 2022 рік)

 1. Консультативно-лікувальний амбулаторний прийом – 1452
 2. Ведення хворих в стаціонарі – 4 хворих (Глоба Є.В.)
 3. Консультація пацієнтів, участь в консиліумах в НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України – 56 дітей (Зелінська Н.Б.)
 4. Виїзд з консультативно-лікувальною метою в Козелецьку амбулаторію Чернігівської області, де було оглянуто 22 пацієнта з ендокринною патологією (Глоба Є.В.)

завідувач відділу дитячої ендокринології