"Збережемо ендокринне здоров'я нації"
Гаряча лінія
(044) 254-54-62
Час роботи
Пн - Пт: 08:00 - 17:00

Мета – відновлення репродуктивного здоров’я жінок із ендокринопатіями

 Сфера наукових інтересів: ендокринна гінекологія, ендокринне безпліддя

 Науково-дослідна робота (2016-2023рр.)

  1. Розробка, вдосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування доброякісних пухлин та захворювань матки і додатків у жінок різного віку з асоційованою ендокринною патологією (2016-2018, № ДР 0116U003043). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
  2. Стан репродуктивного здоров’я та сексуальна дисфункція у жінок різного віку із дефіцитом андрогенів. Розробка критеріїв діагностики (2019-2021, № ДР 0119U001422). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
  3. Розробка, вдосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування сексуальної дисфункції у жінок різного віку із дефіцитом андрогенів (2022-2024, № ДР 0122U001153). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України

Наукова продукція (за 2018-2022)

Публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS – 4

Публікації у фахових виданнях категорії Б  – 19

Патенти України на  корисну модель – 2

Нововведення – 5

 Унікальні наукові розробки:

  1. Алгоритм ведення і лікування пацієнток з доброякісними пухлинами матки.
  2. Алгоритм обстеження та лікування жінок із жіночою статевою дисфункцією та андрогеновою недостатністю в репродуктивному віці.
  3. Оптимізація діагностично-терапевтичного алгоритму надання медичної допомоги при відновленні репродуктивного здоров’я у жінок раннього репродуктивного віку із сексуальною дисфункцією та гіпоандрогенізмом.

Членство наукових співробітників у редколегіях українських наукових журналів категорії Б:

Спеціалізований науковий журнал «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» (e-ISSN 2519-2582; Print ISSN 1818-1384; DOI: 10.24026/1818-1384) – член редколегії д.мед.н., проф. Семенюк Л.М.

Членство наукових співробітників у міжнародних та вітчизняних наукових товариствах, асоціаціях тощо: Асоціації акушерів-гінекологів України (проф. Семенюк Л.М. – член Асоціації)

Клінічна робота (за 2022 рік)

  1. Консультативно-лікувальний прийом – 2092 пацієнтів.
  2. Стаціонарне лікування – 15 оперативних втручань.

Унікальні методики: PRP терапія при подоланні жіночої сексуальної дисфункції у жінок репродуктивного віку із гіпоандрогенізмом.

СЕМЕНЮК Людмила Миколаївна

СЕМЕНЮК Людмила Миколаївна

завідувач відділу репродуктивної медицини та хірургії