"Збережемо ендокринне здоров'я нації"
Гаряча лінія
(044) 254-54-62
Час роботи
Пн - Пт: 08:00 - 17:00

Мета – дослідження фундаментальних закономірностей та механізмів реалізації біологічних процесів у сфері ендокринології та ендокринної хірургії.

Сфера наукових інтересів:

 • Визначення молекулярних механізмів розвитку та прогресування пухлин ендокринної системи, зокрема раку щитоподібної залози.
 • Встановлення та впровадження у клінічну практику нових діагностичних алгоритмів та інформативних критеріїв прогнозування перебігу пухлинного процесу.
 • Удосконалення цитологічної діагностики ендокринної та репродуктивної систем.
 • Вивчення молекулярно-генетичних основ та розробка алгоритму оцінки генетичної схильності до розвитку цукрового діабету.

Науково-дослідна робота (за 2019-2023рр.):

– Патогенетичні механізми розвитку раку щитоподібної залози на тлі порушення вуглеводного та ліпідного обміну (2019-2021, № ДР 0119U001421). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України

– Діагностична цінність імуногістохімічного дослідження в післяопераційній діагностиці пухлин щитоподібної залози з цитологічними висновками, класифікованими за категорією Bethesda III,IV та V (2022-2024, № ДР 0120U001152). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України

Наукова продукція (за 2020-2023рр.)

Публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS – 4

Публікації у фахових виданнях категорії Б – 12

Нововведення – 1

Унікальні наукові розробки:

 1. Спосіб визначення імунологічних зв’язків впливу аутоімунного тиреоїдиту на прогресування папілярної карциноми щитовидної залози.
 2. Можливість HBME-1 як імуноцито-/гістохімічного маркера для диференціації доброякісних і злоякісних вузлів ЩЗ.
 3. Вивчення експресії HBME-1 у поєднанні з іншими маркерами як у цитологічних, так і в гістологічних зразках, для визначення злоякісності процесу при сумнівній морфології. Необхідно продовження дослідження для отримання більших чисел використання HBME-1 щодо різних уражень ЩЗ.

Участь наукових співробітників у робочих групах МОЗ України зі створення національних галузевих стандартів, клінічних протоколів:

Мультидисциплінарна робоча група з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Патологія щитоподібної залози:  профілактика, діагностика та лікування у дорослих і дітей» (Наказ МОЗ України від 18 серпня 2020 року № 1908) – к.мед.н., с.н.с. .Нечай О.П.

Членство наукових співробітників у редколегіях українських наукових журналів категорії Б:

Спеціалізований науковий журнал «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» (e-ISSN 2519-2582; Print ISSN 1818-1384; DOI: 10.24026/1818-1384) – член редколегії к.мед.н., с.н.с. Нечай О.П.. (http://jcees.endocenter.kiev.ua/ )

Клінічна робота (за 2022 рік)

 1. Консультативно-лікувальний прийом – 2 272 пацієнтів
 2. Оперативні втручання – 526
 3. Імуноцитологічних досліджень – 766
 4. Імуногістологічних досліджень – 473

 Унікальні методики:

 • Застосування HBME-1 при імуноцито-/гістохімічному дослідженні доброякісних і злоякісних вузлів щитоподібної залози

 

НЕЧАЙ Олександр Павлович

НЕЧАЙ Олександр Павлович

завідувач відділу патології

https://orginalcialis.com